KORNIX s.r.o - mzdové, podvojné, jednoduché účtovníctvo
 


CenníkCena za spracovanie účtovníctva je už od 50€ / mesiac.

Cena je závislá od počtu účtovných položiek za príslušný mesiac, od počtu zamestnancov ako aj od rozsahu poskytovaných služieb a či ste alebo nie ste platcami DPH. Oznámte nám približné počty dokladov (faktúr prijatých, vydaných, pokladničných dokladov, bankových výpisov...) a zamestnancov (v hlavnom pracovnom pomere, resp. na DOVP) a my pre Vás pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Vedenie účtovníctva:
50 účtovných položiek za mesiac 50€
51 - 75 účtovných položiek za mesiac 70€
76 - 100 účtovných položiek za mesiac 100€
101 - 150 účtovných položiek za mesiac 135€
151 - 200 účtovných položiek za mesiac 170€
201 - 250 účtovných položiek za mesiac 235€
251 - 300 účtovných položiek za mesiac 270€
301 - 350 účtovných položiek za mesiac 310€
351 - 400 účtovných položiek za mesiac 340€
401 – 450 účtovných položiek za mesiac 410€
451 - 500 účtovných položiek za mesiac 450€
501 - 550 účtovných položiek za mesiac 510€
551 - 600 účtovných položiek za mesiac 550€
601 - 650 účtovných položiek za mesiac 610€
651 - 700 účtovných položiek za mesiac 650€
701 - 750 účtovných položiek za mesiac 700€
751 - 800 účtovných položiek za mesiac 750€
801 - 850 účtovných položiek za mesiac 820€
851 - 900 účtovných položiek za mesiac 850€
901 - 951 účtovných položiek za mesiac 910€
951 – 1000 účtovných položiek za mesiac 950€
jednorazové spracovanie účtovníctva za rok – 1 položka 1,10€

Daňové priznanie k dani z príjmu PO 200€

Daňové priznanie k dani z príjmu FO 100€

Personálna oblasť a mzdová oblasť:
Potvrdenia v súvislosti s nástupom resp. výstupom prac. 3,50€
Spracovanie miezd - za zamestnanca 7€
DOVP - Dohoda o vykonaní práce 3,50€
Úschova dát 0,10€/cm/ mesiac

Konverzný kurz: 1€ / 30,126 ,- Sk

Cenník je platný od 1.1.2012

 
 
© 2007 KORNIX s.r.o, Pražská 4, 040 11 Košice, tel.: 055/644 42 73, mobil: 0905 867 217, e-mail: kornix@stonline.sk code: Kiwwiaq | Valid XHTML! | Valid CSS!