KORNIX s.r.o - mzdové, podvojné, jednoduché účtovníctvo
 

Mzdy a personalistikaMzdové účtovníctvo a personalistika

 • Vyhotovovanie podkladov pre prihlásenie a odhlásenie zamestnanca z pracovného pomeru.

 • Vyhotovenie vyhlásenia k zdaneniu príjmov.

 • Výpočet miezd na základe podkladov o dochádzke.

 • Vyhotovovanie výplatných listín.

 • Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní.

 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane.

 • Vyhotovenie podkladov pre výpočet PN.

 • Spracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti a spracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde.

 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

 • Vystavenie zápočtového listuv.

 • Vedenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia Vystavovanie potvrdení o zrazených preddavkoch na zdravotné poistenie.

 
 
© 2007 KORNIX s.r.o, Pražská 4, 040 11 Košice, tel.: 055/644 42 73, mobil: 0905 867 217, e-mail: kornix@stonline.sk code: Kiwwiaq | Valid XHTML! | Valid CSS!