KORNIX s.r.o - mzdové, podvojné, jednoduché účtovníctvo
 

Prečo my ?Prečo by ste mali zveriť spracovanie Vášho účtovníctva, miezd, personalistiky a registratúry nám ?

  • Spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec.

  • Nemusíte platiť školenia pre účtovníka / účtovníčku.

  • Nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej oblasti.

  • Ak potrebujete poradiť, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov. Všetky tieto služby zabezpečíme my.

  • Na rozdiel od zamestnanca naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva a je proti prípadným rizikám aj poistená.

  • V prípade, že Vás zastupujeme pred štátnymi inštitúciami, celú komunikáciu s nimi zabezpečíme za Vás.

  • Spracovanie účtovníctva máte bez starostí. V dohodnutom termíne nám donesiete účtovné doklady, my Vám ich spracujeme a vrátime Vám ich spolu s príslušnými mesačnými prehľadmi.

  • Upozorníme Vás na Vaše daňové a odvodové povinnosti.

  • Všetky výstupy z účtovníctva zabezpečíme v tlačenej aj elektronickej forme.

 
 
© 2007 KORNIX s.r.o, Pražská 4, 040 11 Košice, tel.: 055/644 42 73, mobil: 0905 867 217, e-mail: kornix@stonline.sk code: Kiwwiaq | Valid XHTML! | Valid CSS!