KORNIX s.r.o - mzdové, podvojné, jednoduché účtovníctvo
 

Profil spoločnostiObchodná spoločnosť KORNIX, s.r.o. vznikla 1.10.2005 a je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 17099.

Rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice sa stala chráneným pracoviskom, t.j. zamestnáva pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou. Vzhľadom na to je pre firmy, ktoré majú viac ako 20 zamestnancov, výhodné využívať naše služby, nakoľko nemusia odvádzať poplatok za nezamestnávanie pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou, resp. nemusia ich zamestnávať.

 
 
© 2007 KORNIX s.r.o, Pražská 4, 040 11 Košice, tel.: 055/644 42 73, mobil: 0905 867 217, e-mail: kornix@stonline.sk code: Kiwwiaq | Valid XHTML! | Valid CSS!